لایه های ایزوگام

اجزای تشکیل دهنده ایزوگام

متشکل از دو لايه نمدی است که لايه زيرين از فلت الياف شيشه و لايه رويين از جنس منسوجات پلی استر می باشد ، اين دو لايه بوسيله مذاب قير اصلاح شده با مواد پليمری اشباع می گردد ، به هنگام بسته بندی برای جلوگيری از چسبندگی هر طرف عايق با مواد ريزدانه و يافيلم پلاستيکی روکش می گردد .

در اينجا لازم است که مشخصات استاندارد بعضی از مواد اوليه عايقهای مذکور را بيان کنيم . منسوج پلی استر که بعنوان لايه اشباع شونده از مذاب قيری در عايقهای رطوبتی پيش ساخته بکار می رود.

ويژگيهای پلی استر نبافته :

۱٫ منسوج بايد ۱۰۰ % از پلی استر توليد شده باشد.

۲٫ سطح منسوج بايد يکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد .

۳٫ منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن بايد نسبتاً عاری از ذرات و مواد خارجی قابل مشاهده باشد.

۴٫ منسوج بايد که در هنگام رول در دمای ۱۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد چسبندگی نداشته باشد .

۵٫ وزن هر رول نبايد از ۴۰ کيلوگرم تجاوز کند .

۶٫ جذب شيره پلی استر بايد يکنواخت ويکدست باشد .

۷٫ رول ها بايد به نحوی بسته بندی شوند که هنگام جابجايی اولاً باز نشوند ، ثانياً بسته بندی بايد منظم و عاری از وجود هر گونه فرورفتگی يا برآمدگی در مقطع بيرونی باشد .

۸٫ رول ها بايد در يک لفاف کاغذی يا پلاستيکی بسته بندی شوند

عایقهای پیش ساخته (ایزوگام )

این عایقها معمولاً از مواد اولیه زیر تشکیل می شوند :

۱ ـ قیر صنعتی ۷۰ ـ ۶۰

۲ ـ مواد پلیمری به نام اتکتیک پلی پروپیلن (APP)

۳ ـ یک لایه تیشوی نخدار ( پشم شیشه )

۴ ـ یک لایه پلی استر سوزنی

۵ ـ پودر تالک ودر بعضی از این عایقها پودر مس ۶۰۰ نیز بکار می رود .

۶ ـ فیلم پلی اتیلن

۷ ـ باند و چسب

طبق استاندارد ایران این عایق به دو دسته تقسیم می شوند :

۱ ـ عایقهای رطوبتی پیش ساخته مخصوص پی ساختمان (عایق پی )

۲ ـ عایقهای رطوبتی پیش ساخته مخصوص سطوح خارجی ، بدنه استخر و تونلها (عایق بام )

استاندارد ایران برای هر یک از این عایقها مواردی را معرفی می کند که دراین قسمت آمده است :

اجزای تشکیل دهنده عایق پی :

۱ ـ لایی : انواع لایی های زیر می توان در این عایق مورد استفاده قرار گیرد :

الف ) فلت الیاف شیشه (تیشو ) مطابق مشخصات استاندارد ۳۸۹۱

ب ) فلت الیاف پلی استر مطابق مشخصات استاندارد ۳۸۸۰

ج ) منسوج نبافته پلی استر مطابق با استاندارد ۳۸۸۹ همراه فلت الیاف شیشه مطابق مشخصات استاندارد ۳۸۹۱

۲ ـ ماده آغشته کننده لایی :

ماده آغشته کننده هر یک از لایی ها می تواند قیرو یا مخلوطی از قیر و افزودنیهای اصلاح کننده باشد .

سطح رویین عایق باید به منظور جلوگیری از چسبندگی داخل رول از مواد ریز دانه معدنی مثل پودر تالک ویا میکا پوشیده شود .

سطح رویین باید یکنواخت و عاری از هر گونه خوردگی و چین و چروک باشد .

سطح زیرین عایق رطوبتی باید با فیلم پلاستیکی و یا مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک پوشیده شود .

اجزای تشکیل دهنده عایق بام :

متشکل از دو لایه نمدی است که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی استر می باشد ، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباح می گردد ، به هنگام بسته بندی برای جلوگیری از چسبندگی هر طرف عایق با مواد ریز دانه ویا فیلم پلاستیکی روکش می گردد .

در اینجالازم است که مشخصات استاندارد بعضی از مواد اولیه عایقهای مذکور را بیان کنیم .

منسوج پلی استر که بعنوان لایه اشباح شونده از مذاب قیری در عایقهای رطوبتی پیش ساخته بکار می رود .

ویژگیهای پلی استر نبافته :

۱ ـ منسوج باید ۱۰۰% از پلی استر تولید شده باشد .

۲ ـ سطح منسوج باید یکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد .

۳ ـ منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن باید نسبتاً عاری از ذرات و مواد خارجی قابل مشاهده باشد .

۴ ـ منسوج باید که در هنگام رول در دمای ۱۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد چسبندگی نداشته باشد .

۵ ـ وزن هر رول نباید از ۴۰ کیلوگرم تجاوز کند .

۶ ـ جذب شیره پلی استر باید یکنواخت و یکدست باشد .

۷ ـ رول ها باید به نحوی بسته بندی شوند که هنگام جابجایی اولاً باز نشوند ، ثانیاً بسته بندی باید منظم و عاری از وجود هر گونه فرو رفتگی یا برآمدگی در مقطع بیرونی باشد .

۸ ـ رول ها باید در یک لفاف کاغذی یا پلاستیکی بسته بندی شوند

ویژگیهای فیزیکی پلی استر نبافته :

۱ ـ حداقل جرم واحد سطح ۱۰۵ گرم بر متر مربع

۲ ـ حداقل مقاومت کششی طولی ۲۰۰نیوتن بر ۵۰ میلیمتر

۳ ـ حداقل مقاومت کششی عرضی ۱۵۰نیوتن بر ۵۰ میلیمتر

۴ ـ حداقل افزایش نسبی طولی ۵۰ درصد

۵ ـ حداقل افزایش نسبی عرضی ۶۰ درصد

۶ ـ حداکثر کاهش وزن در دمای ۱۰۵ درجه به مدت ۵ ساعت ۲ درصد