توصیه های خرید ایزوگام

توصیه های خرید ایزوگام

در هنگام نصب حتما مارك خریداری شده را به خاطر بسپارید تا از همان شركت بیمه نامه و ضمانت دریافت كنید

در هنگام نصب عایق حتما پشت بام را شست و شو داده كه عایق بر روی خاك و غبار نصب نگردد كه باعث ازبین رفتن استحكام عایق . می شود

حتما در موقع نصب از پر شدن زاویه های ۹۰ درجه بر روی پشت بام اطمینان كامل به عمل آورید
. از زدن ضربه بر روی عایق با شی نوك تیز و محكم خودداری فرمائید

در بامهای لب دار حتما تا آخرین نقطه ماكزیمم سطح بام را عایق نمائید

قبل از نصب حتما از مسطح بودن زیرسازی اطمینان بعمل آورید كه عایق نقش پل را اجرا نكند تا با گذاشتن پا بر روی آن پاره گی ایجاد نشود . بعد از اتمام نصب سطح بام را شست و شو دهید تا از نقص احتمالی آن جلوگیری گردد

بر روی ستونهای سرباز در روی بام حتما درپوش نصب كنید كه از داخل ستون آب وارد ساختمان نگردد

در سرویس های بهداشتی حتما عایق درجه یك مصرف نموده زیرا در صورت نقص عایق باعث از بین رفتن سرامیك می شود