موارد کاربرد ایزوگام

موارد کاربرد ایزوگام

ایزوگام به علت سبکی و مقاومت زیاد به تنهایی یک عایق رطوبتی کامل جهت موارد ذیل می‌باشد:

پشت بام‌ها
ایرانیت
پی ساختمان
استخرها
مخازن آب
تونل‌ها
کانال‌های آبیاری
سرویس‌های بهداشتی
سردخانه‌ها
سدها
پل‌های هوایی
باند فرودگاه
پارکینگ‌های طبقاتی
مرغداری‌ها
لوله‌های آب گاز، نفت
دامداری‌ها و غیره

ایزوگام جهت سطح صاف

ایزوگام جهت سطح شیبدار و سفالین

ایزوگام جهت سطح شیبدار

ایزوگام جهت پل ها و پی ها

ایزوگام جهت ناودان یا آبرو